O Jihočeském kraji

SídloU Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Telefon386 720 111
Elektronický kontaktposta@kraj-jihocesky.cz
Oficiální stránkywww.kraj-jihocesky.cz
Rozloha kraje10 056 km2, tj. 12,8 % rozlohy ČR
Počet obyvatel642 734
Hustota zalidnění62 obyvatel/km?
Počet okresů7
Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností17
Počet správních obvodů obcí s pověřeným úřadem37
Statutární městoČeské Budějovice

Důležité odkazy

Oficiální stránky Jihočeského kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/
Oficiální stránky statutárního města České Budějovice
http://www.c-budejovice.cz/cz/stranky/uvod.aspx
Krajské město České Budějovice http://www.ceske-budejovice-jihocesky-kraj.cz/
Atlas Česka http://www.atlasceska.cz/jihocesky-kraj/
Regionální obchodní a informační portál http://www.krajjihocesky.info/
Dopravní podnik města České Budějovice http://www.dpmcb.cz/vyhledat.html
Nemocnice České Budějovice http://www.nemcb.cz/
Výstaviště České Budějovice http://www.vcb.cz/
Energy Centre České Budějovice http://www.eccb.cz/

Charakteristika

Rozloha: 10 056 km2, tj. 12,8 % rozlohy celého státu
Počet obyvatel: 642 734
Hustota zalidnění: 62 obyvatel/km?
Počet okresů: 7
Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností: 17
Počet správních obvodů obcí s pověřeným úřadem: 37
Krajské město: České Budějovice
Většina území Jihočeského kraje leží v jižní části Čech, na Moravu zasahuje jen Dačicko. Kraj Jihočeský sousedí s krajem Plzeňským na západě, s krajem Středočeským na severu, s krajem Vysočina na severovýchodní straně, s krajem Jihomoravským má krátkou společnou hranici na východě. Jižní hranice je společná s Horním Rakouskem, jihovýchodní s Dolním Rakouskem a jihozápadní s Bavorskem.

Historie

Jihočeský kraj (původně Budějovický kraj do pátého měsíce roku 2001) je velikostí druhým největším v České republice.
Titul "Jižní Čechy" je dán zeměpisnou polohou. Jižní Čechy vymezovalo území dvou krajů z roku 1654-1751 (Bechyňský a Prácheňský), poté byly rozděleny na 3 kraje z roku 1751-1849 a to na Budějovický, Táborský a Prácheňský. Do tohoto území spadalo i Horažďovicko a Sušicko, tedy většina území Šumavy, které je dnes rozděleno mezi České Budějovice a Plzeň.
Na východní hranici byla vždy respektována zemská hranice Čech a Moravy. První umělý zásah byl v letech 1851, a to díky vzniku krajských vlád, později krajských úřadů. Rozdělení Čech a Moravy přetrvávalo staletí, dokonce i první a druhou světovou válku a protektorát. Rokem 1948-1960 však vzniká nový Jihočeský kraj. Kraj opět zabírá většinu oblasti označovanou jako Jižní Čechy. První den roku 2000 vzniká Jihočeský kraj, který se do 30.5.2001 nazýval kraj Budějovický.
Jihočeský kraj se skládá ze 7 okresů. Jsou to České Budějovice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Tábor, Písek, Strakonice a Prachatice, přičemž Jindřichův Hradec je okresem, který je rozlohou největší v ČR (1943 km), a oproti tomu Český Krumlov je okres nejméně zalidněný (38 obyv./ km2). Celkem v Jihočeském kraji žije 630 063 lidí. Hlavním krajským městem jsou České Budějovice s necelými 100 tisíci obyvateli. V tomto kraji leží 623 obcí, z čehož je 53 měst.

Krajské město

Statutárním městem a správní metropolí Jihočeského kraje jsou České Budějovice, ve kterých žije přibližně 96 tisíc obyvatel. Leží na soutoku řek Malše a Vltavy uprostřed přírody. Je zde mnoho muzeí a historických památek. Založení Královského města se datuje rokem 1265 a zakladatelem byl Přemysl Otakar II. Centrum Českých Budějovic je pro množství uměleckých a architektonických památek městská památková rezervace.

Další zajimavá města

Další významná města jsou České Budějovice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Tábor, Písek, Strakonice a Prachatice.

Historické a kulturní památky

V Jihočeském kraji se nachází mnoho historických a cenných památek, ale i mnoho městských památkových rezervací. Centrum Českého Krumlova je dokonce zapsáno v seznamu UNESCO. Nachází se zde mnoho zámků a hradů. Lákavý je i klášter nacházející se ve Vyšším Brodě, ale i spousta dalších památek. S venkovem jsou zde spjaty malebné vesnice s typickou jihočeskou lidovou architekturou - tzv. selské baroko. Jihočeský kraj má 16 takovýchto památkových rezervací. Nejznámější Holašovice jsou také zapsané v seznamu UNESCO.

Příroda

Jihočeský kraj je znám celou řadou krásných rybníků a malebných klasických vesnic, ležících ve dvou pánvích Jihočeského kraje, v Třeboňské a Českobudějovické. V okolí se vypínají kopce Českomoravská vrchovina, Středočeská pahorkatina, na rakouských hranicích se rozléhají Novohradské hory a na jihozápadě Šumava. Nejvyšší bod kraje je hora Plechý (1378 m) a nejníže položená je hladina přehrady Orlík (350 m). Průměrně se Jihočeský kraj nachází v nadmořské výšce 400 - 600 m. Nejrozlehlejší chráněné přírodní území je Šumava, chráněná krajinná oblast, do které patří i národní park, který je jádrem této oblasti. Dále je třeba zmínit biosférickou rezervaci Třeboňsko a přeshraniční Šumava - Bavorský les. Ještě se zde nachází PřP Novohradské hory a CHKO Blanský les.

Průmysl a hospodářství

V Jihočeském kraji není mnoho nerostných surovin. Ve velké míře se zde těží štěrkopísek, stavební kamen, cihlářská hlína a částečně keramický jíl, vápenec a grafit. Významné jsou hlavně bohaté lesy, které zabírají více jak třetinu kraje (37 %). V minulosti byl dřevařský a lesnický průmysl pro Jihočeský kraj velmi významný. Dále je třeba zmínit rybářství a zemědělství. Sklářský průmysl je zde spjat s nalezištěm křemenného písku.
Po roce 1948 se začaly budovat podniky, zaměřené na strojírenství (ZVVZ, Motor, ČZ..). V návaznosti na tradice zde vznikají podniky zpracovávající dřevo (Jihočeské dřevařské závody), textil (Otavan, Jitex, Jitka, Šumavan) a potraviny (Jihočeské mlékárny).
Rozloha průmyslu a obchodu je převážně městská. V dnešní době je situován podle geografického umístění v blízkosti Rakouska a Německa. Průmysl je nejvíce koncentrován kolem Českých Budějovic a v okresech Strakonice a Tábor. Převažuje výroba a zpracovaní produktů (výroba textilní a oděvní, strojů, dopravních prostředků, zařízení a elektrotechniky, potravin a nápojů). Nesmíme zapomenout na výrobu elektrické energie jadernou elektrárnou Temelín.

Podnikání

Co se týká podnikatelského potenciálu, tak největší má v Jihočeském kraji samotné krajské město České Budějovice. Má nejrozvinutější prostředí pro podnikání, kvalitní veřejnou správu a vynikající podmínky trhu práce. Na druhou stranu jsou zde téměř nejvyšší ceny v kraji.

Zemědělství

Díky přírodním podmínkám je v Jihočeském kraji mimořádně rozvinuto lesnictví a rybníkářství. Nemalý podíl má i obhospodařování zemědělské půdy. Obhospodařována je téměř polovina rozlohy kraje. Dále je zde vysoký podíl chovu skotu. Hlavními pěstovanými plodinami v Jihočeském kraji jsou ječmen, pšenice, řepka, brambory, a krmná kukuřice.

Doprava

Velmi důležitou dopravní tepnou v Jihočeském kraji jsou České Budějovice, které spojují jižní, severní a střední Evropu.
Hlavní železniční trať z Prahy do Rakouska
Železniční trať Plzeň – České Budějovice
Rychlostní silnice E55 ( I/3 )
Dálnice D3 do Rakouského Lince (ve výstavbě-nahrazuje E55)

Kultura

Historické a kulturní památky: klášter ve Vyšším Brodě, Boubínský prales, Centrum Českého Krumlova, Holašovice.
Hrady a zámky:
• Bechyně
• Červená Lhota
• Dačice
• Hluboká nad Vltavou
• Český Krumlov
• Blatná
• Jindřichův Hradec
• Orlík nad Vltavou
• Landštejn
• Kozí Hrádek
• Kratochvíle
• Rožmberk nad Vltavou
• Strakonice
• Třeboň
• Zvíkov
• Stádlec nad Lužnicí
• Stráž nad Nežárkou

Sport

Krajina Jihočeského kraje je velmi zachovalá, je zde méně rozvinutá průmyslová výroba a méně osídlené oblasti mají pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a životního prostředí. Oblast Šumava a Novohradské hory jsou často nazývány Zelená střecha Evropy, toto území má mimořádnou zachovalost přírody. Dále je to ráj pro turistiku, vodáctví a hlavně cykloturistiku. Velká spousta stezek například na Třeboňsku, Šumavě, Blansku, Novohradských horách zajišťují překrásné výlety. Za návštěvu také stojí městská historická centra jako Tábor, České Budějovice, Třeboň, Český Krumlov a Písek. K vodním sportům lze využít Lipno, Novou Bystřici a Chlum u Třeboně. Cykloturismus je kvalitní hlavně v oblasti Třeboně. Vodáci si zde užívají hlavně na řekách Lužnice, Otava, Vltava a Nežárka. V zimě se dá využít kvalitních běžeckých tratí. Turistické služby jsou v kraji hodně kvalitní.

© 2008-2014